Rejestracja konta - instytucje i firmy

Rejestracja konta

1. Jakie przeglądarki internetowe obsługują portal? 

Portal obsługuje większość najpopularniejszych przeglądarek internetowych : Internet Explorer,  Chrome,  Firefox.  

2. Jaką funkcję pełni zarejestrowane konto Beneficjenta?

Konto takie jest administratorem pozostałych użytkowników Portalu (innych pracowników Beneficjenta, którym nadano uprawnienia użytkownika) i ma pełne uprawnienia w zakresie zarządzania kontami pozostałych pracowników.

3. Jaki zakres uprawnień mają konta użytkowników założone przez administratora Beneficjenta?

Konta mają dostęp do wszystkich informacji zamieszczanych na Portalu dotyczących Beneficjenta.

4. Czy Beneficjent może mieć więcej niż jedno konto administratora?

Nie. Beneficjent może mieć tylko jednego administratora portalu, który zakłada konto pozostałym pracownikom (użytkownikom portalu).

5. Zarejestrowałem się w Portalu,  jednak nie dostałem e-mail’a z potwierdzeniem rejestracji?

W takiej sytuacji sugerujemy sprawdzić folder “spam” w poczcie e-mail.  Jeśli e-mail’a nie znajdziemy również w spamie prosimy o informację na adres portal@wfos.lublin.pl, która powinna zawierać nazwę Beneficjenta oraz adres e-mail konta, które było rejestrowane.

6. Dlaczego podczas rejestracji należy podać  dwa adresy e-mail?

Adres e-mail podawany w pierwszym kroku rejestracji jest ogólnym adresem Beneficjenta i służy on do komunikacji, Fundusz będzie przysyłał tu informacje o ofertach, aktualnościach i wydarzeniach. Adres podawany w drugim kroku, jest kontem, za pomocą którego Beneficjent będzie logował się do Portalu Beneficjenta i na które będą przesyłane informacje dotyczące rozliczeń finansowych pożyczek.

7. Ile osób mogę dopisać do konta Beneficjenta i jakie mają uprawnienia?

Administrator Beneficjenta może dodać dowolną ilość kont dla pracowników Beneficjenta. Wszystkie dodane w ten sposób konta mają ten sam poziom uprawnień, w związku z czym na każdym koncie widać wszystkie informacje finansowe dotyczące pożyczek Beneficjenta.

8. Jaki jest mój login do Portalu Beneficjenta?

Loginem jest adres e-mail podany przez osobę zakładającą konto w drugim kroku rejestracji. W tym kroku osoba rejestrująca ustala również hasło.

9. Jak odzyskać zapomniane hasło?

Aby odzyskać zapomniane hasło należy na głównej stronie Portalu w panelu logowania wybrać opcję “Zapomniałem hasło”. Po wybraniu tej opcji trzeba podać nazwę użytkownika, którą jest adres e-mail podany w drugim kroku rejestracji, przez osobę zakładającą konto. Wtedy na podany adres przychodzi link umożliwiający ustawienie nowego hasła.

10. Gdzie po zarejestrowaniu konta, wysyłamy podpisany skan wniosku rejestracyjnego oraz oświadczenia o zachowaniu poufności (dotyczy Instytucji)?

Podpisany skan wniosku i oświadczenie przesyłamy na adres rejestracja.portal@wfos.lublin.pl. Jego wersję papierową przesyłamy pocztą tradycyjną na adres Funduszu.

11. Co jeśli pomyliłem się uzupełniając dane podczas rejestracji naszej Instytucji?

W takiej sytuacji proces rejestracji należy przeprowadzić raz jeszcze.