Strona główna programu

czyste-powietrze

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE 
PORTAL BENEFICJENTA WFOŚiGW w Lublinie umożliwia dostęp do wniosków złożonych według wersji Programu obowiązujących wyłącznie do dnia 02.01.2023 r. 
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem od dnia 03.01.2023 r. można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

rodzina

 


stopka