Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" PDF!
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")
   
 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
 3. Ogłoszenie o zmianie Programu priorytetowego Czyste powietrze
PDF
 • PDF
 •  
 • PDF
 • PDF

3.

Jak policzyć dochód we wniosku w Programie priorytetowym Czyste powietrze

 1. Narzędzia do wyliczania dochodu

PDF

 • ZIP
4. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy dotacji PDF
5. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór
 2. Wzór zlecenia wpłaty gotówki - polecenia przelewu
PDF
 • PDF
 • PDF
6. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. XLSX
7. Wzór wniosku o płatność z załącznikami
 1. Jak wypełnić wniosek o płatność w Programie priorytetowym Czyste powietrze
PDF
 • PDF
8. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy PDF
9. Wzór protokołu końcowego PDF
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2019 do 28.07.2019 r.  ZIP  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.  ZIP  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka