Witamy w PORTALU BENEFICJENTA WFOŚiGW w Lublinie,

internetowym serwisie informacyjnym, w którym znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

1. ogłoszeń i aktualności,

2. oferty Funduszu (w tym oferta dedykowana po formie prawnej)

3. stanu i realizacji złożonych Wniosków (pokazywane statusy),

4. wykazu złożonych wniosków i zawartych umów (w tym zakończonych),

5. działalności Funduszu i zrealizowanych efektów rzeczowo ekologicznych wizualizowanych na mapach,

6. rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie).

Dodatkowo przez portal można:

 - pobrać wniosek  do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami,

złożyć elektroniczną formę wniosku korzystając ze skrzynki podawczej. (należy dostarczyć również formę papierową wniosku),

- otrzymywać informacje od pracownika Funduszu w sprawie złożonego wniosku  (obustronna komunikacja).

Z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko Ci Beneficjenci, którzy:

1. Dokonali wstępnej  rejestracji w Portalu (rejestracja – osoby fizyczne, rejestracja – instytucje i firmy).

2. Wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zbiorze, którego administratorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

3. Podpisali i dostarczyli wniosek rejestracyjny wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności.

Na wskazane adresy e-mail zostaną wysłane dokumenty rejestracyjne tj: oświadczenie rejestracyjne, oświadczenie o poufności, zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z wymaganą przepisami informacją, które należy dostarczyć podpisane do biura Funduszu.

- W przypadku instytucji i firm rejestracji musi dokonać osoba, która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji administratora Portalu. Tak zarejestrowany administrator będzie mógł zakładać konta dla kolejnych użytkowników instytucji lub firmy.

Do aktywacji konta niezbędne jest dostarczenie podpisanych dokumentów rejestracyjnych do Funduszu (po weryfikacji danych konto zostanie aktywowane). W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów rejestracyjnych konto zostanie usunięte po 90 dniach.

 - W przypadku osób fizycznych konto zostanie założone automatycznie na okres 30 dni w celu złożenia wniosku.

Aby móc korzystać z portalu po okresie 30 dni, osoba fizyczna musi np. razem ze składanym wnioskiem o dofinansowanie dostarczyć podpisane  dokumenty rejestracyjne. W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów rejestracyjnych konto zostanie usunięte po 90 dniach.

Zachęcamy do korzystania z PORTALU BENEFICJENTA !

Z poważaniem
Redakcja Portalu (portal@wfos.lublin.pl)