Witamy w PORTALU BENEFICJENTA WFOŚiGW w Lublinie,

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE 
PORTAL BENEFICJENTA WFOŚiGW w Lublinie umożliwia dostęp do wniosków złożonych według wersji Programu obowiązujących wyłącznie do dnia 02.01.2023 r. 
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem od dnia 03.01.2023 r. można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

internetowym serwisie informacyjnym, w którym znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

1. ogłoszeń i aktualności,

2. oferty Funduszu (w tym oferta dedykowana po formie prawnej)

3. stanu i realizacji złożonych Wniosków (pokazywane statusy),

4. wykazu złożonych wniosków i zawartych umów (w tym zakończonych),

5. działalności Funduszu i zrealizowanych efektów rzeczowo ekologicznych wizualizowanych na mapach,

6. rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie).

Dodatkowo przez portal można:

 - pobrać wniosek  do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami,

złożyć elektroniczną formę wniosku korzystając ze skrzynki podawczej. (należy dostarczyć również formę papierową wniosku),

- otrzymywać informacje od pracownika Funduszu w sprawie złożonego wniosku  (obustronna komunikacja).

Z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko Ci Beneficjenci, którzy:

1. Dokonali  rejestracji w Portalu (rejestracja – osoby fizyczne, rejestracja – instytucje i firmy).

2. Wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zbiorze, którego administratorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W przypadku osób fizycznych konto zostanie tymczasowo aktywowane na okres 360 dni w celu wypełnienia i przesłania do Funduszu Wniosku o dofinansowanie.
Pełna aktywacja konta nastąpi w chwili, gdy do Funduszu zostanie dostarczony wniosek o dofinansowanie i będzie podlegał ocenie lub system wykryje, że jest już Pan/i naszym beneficjentem.


Po pełnej aktywacji konta otrzymają  Państwo mailową informację zwrotną potwierdzającą aktywację konta w pełnym zakresie w PORTALU BENEFICJENTA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

W przypadku instytucji i firm rejestracji musi dokonać osoba, która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji administratora Portalu. Tak zarejestrowany administrator będzie zakładał konta dla kolejnych użytkowników instytucji lub firmy.

Do aktywacji konta firm i instytucji niezbędne jest dostarczenie popisanych dokumentów rejestracyjnych do Funduszu (po weryfikacji danych konto zostanie aktywowane.
W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów rejestracyjnych konto zostanie usunięte po 90 dniach.
 

Zachęcamy do korzystania z PORTALU BENEFICJENTA !

Z poważaniem
Redakcja Portalu (portal@wfos.lublin.pl)