Wymagana dokumentacja - ścieżka przez banki

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od dnia 6 lipca 2021 r.

1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od dnia 1 lipca 2021 r.ZIP

 1. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkowąZIP
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.ZIP
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.ZIP
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze ZIP
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeZIP
 2. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oświadczenie współwłaścicieli /współmałżonka ZIP
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.ZIP

  1. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)ZIP

  2. Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeZIP

  3. Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzZIP
  4. Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowaniaZIP

3.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie ZIP

4.

Wniosek o płatność na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.ZIP
 2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz PDFZIP
 3. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym "Czyste Powietrze" - formularz PDFZIP
 4. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl
 5. Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" - formularz onlineZIP
 6. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
 • Wzór protokołu odbioru prac wykonawcyZIP
 • Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)ZIP
 • Szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność)ZIP
 
stopka