Wymagana dokumentacja - ścieżka przez banki

czyste-powietrze








 
 

Wymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od dnia 22 kwietnia 2024 r.

1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2024 r.ZIP

 1. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkowąZIP
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.ZIP
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.ZIP
 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.ZIP
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze ZIP
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - wersja poglądowa (nie należy wypełniać) ZIP
 2. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oświadczenie współwłaścicieli /współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOŚiGW w Lublinie ZIP
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.ZIP
 • Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: dz. u. z 2020 r. poz. 111., z późn.zm.)ZIP
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowaniaZIP
 1. Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOŚiGW w Lublinie. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOŚiGW w Lublinie.ZIP
3.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.ZIP
 2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - wersja poglądowa (nie należy wypełniać)ZIP  
 3. Dokument podsumowujący audyt energetycznyZIP
 4. Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" - formularz onlineZIP 
 5. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
 • Wzór protokołu odbioru prac wykonawcyZIP
 • Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)ZIP
 • Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłatyZIP
 • Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia do protokołu odbioru pracZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 03.01.2023 r. do 22.04.2024 r. ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 16.07.2022 r. do 02.01.2023 r. ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r. do 15.07.2022 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 06.07.2021 r. do 24.01.2022 r.  ZIP
 
stopka