Wymagana dokumentacja

Moja Woda - Wymagana dokumentacja

 
 

Wymagana dokumentacja w Programie Moja Woda

1.

Program Priorytetowy Moja Woda na lata 2020 – 2024 ZIP

2. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda na lata 2020 –2024 ZIP
3. Wytyczne kwalifikowalności ZIP

4.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda ZIP

5.

Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy w ramach Priogramu Priorytetowego Moja Woda ZIP

6. Wzór oświadczenia Beneficjenta o pracach wykonanych we własnym zakresie ZIP
   
   
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2020 do 31.10.2020 r. ZIP

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.11.2020 do 02.08.2023 r. ZIP