Wymagana dokumentacja

Moja Woda - Wymagana dokumentacja

 
 

Wymagana dokumentacja w Programie Moja Woda

1.

Program Priorytetowy Moja Woda na lata 2020 – 2024 ZIP

2. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda na lata 2020 –2024 ZIP

3.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda ZIP

4.

Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy w ramach Priogramu Priorytetowego Moja Woda ZIP

5. Wzór oświadczenia Beneficjenta o pracach wykonanych we własnym zakresie ZIP