Strona główna programu

Moja Woda - Strona główna programu

Nabór wniosków w Portalu Beneficjenta do Programu Priorytetowego Moja Woda
w 2021 r. został zakończony z dniem 10 czerwca 2021 r.
Wersję papierową wniosku, złożonego w Portalu Beneficjenta do dnia 10 czerwca 2021 r. należy dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie najpóźniej do dnia 12 lipca 2021 r.

 


W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.